Външна реклама


Защо външна реклама (OOH)?

 • OOH е съществена част от интегрираната стратегия за изграждане на марката.
 • OOH създава мултиплициран ефект при използването на интегрирани маркетингови комуникации.
 • OOH въздейства на аудиторията в т. нар. „активно пространство“ – времето, което хората прекарват вън от дома. Счита се, че по-високото ниво на физическа активност рефлектира върху възприятията по по-ефективен от гл. т на маркетинга начин.
 • OOH влияе върху имиджа на продуктите и стимулира продажбите.
 • OOH разполага с ефективен микс от формати, локации и технонологии.
 • OOH се характеризира с висока честота /frequency/ на контакт с аудиторията. В рамките на една седмица хората „се сблъскват“ многократно с едно рекламно послание.
 • OOH се базира на рекламни носители, отличаващи се с бързина на производството и относително ниски разходи за него, в сравнение с продукцията при другите медии – тв и радио клипове, например.
 • ООН дава възможност да бъде таргетирана специфична аудитория на специфично място /терен/.
 • ООН е една от най-рентабилните медии, от гл.т. на разходите /нисък CPT/.
 • ООН e единствената медия, която не зависи от предпочитанията на аудиторията.
 • OOH не може да бъде прекъсвана, превключвана или изключвана.
 • OOH въздейства на аудиторията 7 дни в седмицата, по 24 часа.