Радио реклама


Радио рекламата е неизменна част от медиа микса на всяка голяма рекламна кампания.

Според проучвания хората слушат най-много радио в колите си и на работните места, където прекарват много часове дневно. Това прави този комуникационен канал изключително ценен, когато целта, освен разпространение на информацията, е и нейното затвърждаване в съзнанието на потребителя.

На територията на страната оперират над 100 радио станции – национални и регионални.

Екипът на АВВ реклама разполага с опита и ресурса да планира и изпълни всяка рекламна радио кампания според изискванията на клиента.

За повече информация, свържете се с нас!