Телевизионна реклама


Към момента, в България, телевизионната реклама все още е водещ  инструмент в медиа микса. Относителният й дял е около 60%.  Предлагаме на нашите клиенти медиа планиране и купуване в ефира на всички национални и регионални телевизии.

За повече информация, свържете се с нас!